Enkele voorbeelden van bijeenkomsten en events die ik heb georganiseerd:

- Organisatie Vlaams Kampioenschap Acrogym in Lommel in 2019 en 2022;

- Organisatie van het UC Innovation & Experience event voor UC Group op locatie in Helmond;

- Organisatie viering 50-jarig bestaan Turnclub De Eik Lommel voor de 400 leden, oud-leden, (oud-)bestuursleden en stadsbestuur;

- In april 2017 heb ik de regiowedstrijd Acrogym georganiseerd in Lommel met ca. 450 deelnemers;

- In februari 2016 heb ik het Limburgs Kampioenschap Acrogym georganiseerd in de Soeverein in Lommel met ca. 700 deelnemers;

- Als contactpersoon voor de huurdersvertegenwoordiging van woningcorporatie Talis Woondiensten in Nijmegen heb ik meerdere   bewonersavonden georganiseerd en de verslaglegging gedaan;

- Ik heb voor de Provincie Noord-Brabant de opening van de Informatieve Weg begeleid;

- Verder heb ik voor de Provincie Noord-Brabant diverse werkbezoeken van ministers georganiseerd, zoals een werkbezoek van toenmalig minister Eurlings aan het project Intelligente Snelheidsinformatie in de schoolomgeving (iSi) en een bezoek van voormalig minister Dekker aan diverse projecten in de omgeving van Eindhoven;

- Meerdere malen per jaar een bestuurlijke ontmoetingsdag tussen de colleges van B&W van de gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg (B5) en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

- Diverse informele ontmoetingen tussen de Commissaris van de Koning en de Burgemeesters van de B5. Deze vonden altijd plaats op een inspirerende locatie;

- Diverse keren (internationale) werkbezoeken aan BrabantStad van ministers, Vaste Kamercommissies, Eurocommissaris, topmanagement van ministeries als ook werkbezoeken voor Brabantse bestuurders en ambtenaren in Den Haag en Brussel en bij andere (internationale) stedelijke netwerken;

- Voor de gemeente Tilburg heb ik een aantal T-Seminars georganiseerd. Informatieve bijeenkomsten door een prominente externe spreker voor de collega’s over zaken die in het werk terugkomen, denk aan Social Innovation en Burgerparticipatie;

- Een driedaags werkbezoek van een internationale delegatie van OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking) aan BrabantStad;

- Expeditie BrabantStad: een rondreis van leden van Provinciale Staten langs verschillende projecten in BrabantStad;

- Diners voor de hoogste ambtenaren (SG’s en DG’s) van de ministeries;

- Netwerkbijeenkomsten voor leden van de Eerste en Tweede Kamer en de Brabantse Europarlementariërs;

- Verschillende deelnames van BrabantStad aan informatiemarkten tijdens seminars of congressen;

- Boekpresentatie van twee door mij geredigeerde boeken;

- Love your Lijf event: een event voor en door vrouwen over alles wat met je lichaam en gezondheid te maken heeft.

Limburgs Kampioenschap Acrogym

50-jaar bestaan Turnclub De Eik

Boekpresentatie

UC Innovation & Experience event

Regiowedstrijd Acrogym

Love your lijf event